Miasto Będzin

Będzin

Widok Będzina

Historia Będzina

Historia Będzina Będzin – miasto powiatowe położone w południowej Polsce w Zagłębiu Dąbrowskim, nad rzeką Czarną Przemszą, na Wyżynie Śląskiej, we wschodniej części województwa śląskiego, na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP) i konurbacji katowickiej. Jest historyczną stolicą regionu – Zagłębia Dąbrowskiego. Należy do najstarszych miast Małopolski i województwa śląskiego.

Zamek w Będzinie

Zamek będziński Historia fortyfikacji w Będzinie sięga IX wieku. Już wtedy na Górze Zamkowej wzniesiono gród, prawdopodobnie należący do plemienia Wiślan lub jego zachodniego odłamu. Gród był kilkakrotnie rozbudowywany: m.in. w miejsce pierwotnej palisady wzniesiono istniejący do dziś zewnętrzny wał podgrodzia, a wewnętrzny wał podgrodzia zniwelowano celem założenia cmentarza wczesnochrześcijańskiego (XII wiek).

Pałac Mieroszewskich

Pałac Mieroszewskich Pałac Mieroszewskich (nazywany również Pałacem Gzichowskim) to barokowo-klasycystyczny pałac rodu Mieroszewskich położony w Gzichowie, dzielnicy Będzina przy ulicy Świerczewskiego 15. Pałac był niejednokrotnie upiększany i rozbudowywany, w efekcie czego ma niejednolity charakter stylowy.

Kościół św. Trójcy

Parafia św. Trójcy Parafia sięga swoimi początkami XIII wieku, choć analiza wezwania kościoła parafialnego poprzez analogie z innymi parafiami w Polsce mogłyby sugerować znacznie starszy bowiem już XI-XII-wieczny rodowód parafii. Ta pierwsza parafia mogła zostać zniszczona podczas najazdu tatarskiego w 1241, lub 1259 roku. Odrodzenie kościoła (początkowo zapewne drewnianego) pod tym samym wezwaniem nastąpiło zapewne jeszcze w ciągu XIII wieku.

Osiedle Syberka

Syberka nocą Osiedle Syberka zostało wybudowane na jednym ze Wzgórz Małobądzkich (do 300 m n.p.m.) na terenie dzielnicy Małobądz) w latach 1960-85, pomiędzy ulicami: Czeladzką, Małobądzką, Piłsudskiego i dzisiejszą trasą DK-86 Katowice-Warszawa (granica z miastem Czeladź).

Dzielnica Grodziec

Kościół w Grodźcu Grodziec położony jest u podnóża Góry Świętej Doroty (382 m n.p.m.) oraz Parciny i Góry Kijowej. Zajmuje 16 km² i liczy niespełna 10 tysięcy mieszkańców. Od zachodu graniczy z miastem Wojkowice, od północy z gminą Psary (sołectwo Gródków), od wschodu z dzielnicą Łagisza, od południowego wschodu z dzielnicą Gzichów (osiedle Zamkowe), od południa z miastem Czeladź.

Zdjęcia archiwalne

Galeria archiwalnych zdjęć Będzina Galeria zdjęć archiwalnych przedstawiających Będzin w różnych okresach czasu. Zdjęcia pochodzą z internetu i w większości przypadków nie są znane źródła ich pochodzenia. Jeśli jest inaczej, podano to w podpisie.

STRONA KOMPUTEROWA